Den bakomliggande historian om mopeden

De allra första mopederna som tillverkades i Sverige var mer som en cykel med en påhängd motor. Cykeln behövde generellt uppnå en viss fart för att motorn skulle starta. Denna enkla typ av ”moped” blev snabbt populär då de var otroligt lätta och inte alls svårkörda.

Under 60-talet så utvecklades mopedmodellen och det var då som man ersatte de klassiska cykelpedalerna med enbart fotstöd. Nu behövde man inte heller komma upp i en viss fart utan mopeden skulle starta på en gång utan hjälp. Den maximala hastigheten för denna moped var 30 kilometer i timmen och för att ha tillåtelse att köra mopeden krävdes det att man var minst 15 år.

Idag finns det två olika klasser när man pratar om mopeder. Klass 1 benämns ofta som EU-moped och då får du uppgå till en hastighet på 45 kilometer i timmen, i denna klass krävs det också att fordonet är registrerat. Du måste dessutom ha ett AM-körkort. Mopeder i klass 2 får enbart ha en hastighet på 25 kilometer i timmen.

För att köra moppe krävs det att du har hjälm på sig. Givetvis ska du följa de regler som gäller i trafiken och ta hänsyn till alla andra trafikanter. Detta för att inte orsaka eller vara med om olyckor. Mopeder är något som främst används av den yngre generationen som är runt 15 år men det är allt vanligare att vuxna också använder denna form av transportmedel, just eftersom det är så smidigt!